تخفیف لباس عروس و نامزدی

بازدید : 791   |      

قیمت: 2,000,000 تومان

تخفیف به عروسهای عزیز ی که از 19 / 5 الی 19 / 6 شهریور قرار داد ببندند.

تخفیف به عروسهای عزیز ی که از 19 / 5الی 19 / 6 شهریور قرار داد ببندند.از تخفیف فوق العاده ای برخوردار هستند، با تشکر مزون عظیمی